Category: Power Supply

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน คำนวณวัตต์ที่ใช้ในPSU (Power supply) หลายๆคนอาจกำลังจะหาซื้อหรือ กำลังจัดคอมตัวใหม่กันอยู่ และสงสัยกันว่าจะคำนวณการใช้พลังงานของคอมที่เราจะซื้อได้อย่างไร ให้เพียงพอต่อการกินไฟของ PSU เพื่อความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายออกไป และจะได้ไม่เลือกซื้อ PSU ตัวที่แพงเกินจากความต้องกาของคอมพิวเตอร์ของเราครับ คำนวณวัตต์ที่ใช้ในPSU (Power supply)...

80 Plus คืออะไร วันนี้หมีคอมจะมาเล่าเรื่องสู่กันฟัง เกี่ยวกับ มาตรฐานของ 80 Plus กันครับ ว่ามันมีผลดีต่อระบบไฟในคอมอย่างไร ทำไมจึงต้องเลือก 80 Plus ด้วย และมันจะช่วยทำให้เราประหยัดไฟขึ้นไหมถ้าใช้...